Avizari si Autorizari

Ne puteti contacta sunand la numarul de telefon 0726.717.616

Obţinerea de autorizăţii şi avize

Specialiştii ECLIPSA vă stau la dispoziţie în întocmirea documentaţiei de autorizare a construcţiilor urmând următorii paşi:

 • obţinerearea certificatului de urbanism emis de primărie
 • realizarea conceptului de proiectare în acord cu cerinţele clientului
 • întocmirea documentaţiei tehnice în vederea autorizării construirii (DTAC), parte a proiectului tehnic (PTh) ce va fi folosit la ridicarea construcţei
 • estimarea costurilor construcţiei pe baza proiectului
 • avizarea proiectului de către un verificator atestat pe fiecare specialitate
 • înscrierea proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România
 • emiterea autorizaţiei de către primărie
 • începerea construirii

Vă putem oferi sprijinul nostru şi pentru:

 • obţinerea cât mai rapidă, a avizelor şi acordurilor necesare pentru autorizarea construcţiei, dar şi pentru desfiinţarea unei construcţii existente.
 • realizarea expertizei tehnice în vederea renovării, recompartimentării, consolidării, alipirii, construirii sau demolării în apropierea unei construcţii
 • efectuarea auditului energetic în construcţii prin determinarea caracteristicilor termo-energetice ale clădirii şi oferirea de soluţii de reabilitare sau modernizare
 • întocmirea, cu ajutorul colaboratorilor noştri, a studiilor geotehnice în vederea oferirii recomandărilor de proiectare

Contacteaza-ne Acum
Avizari si Autorizari